Klub Malucha

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W ramach programu MALUCH+ 2022-2029 finansowanego ze środków KPO i FERS tworzone są nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Bukowiec, przez La Siesta Estramo Michał Partyka.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie w ramach wyżej wymienionego projektu ofert dotyczących: adaptacji, czyli dostosowaniu budynków i pomieszczeń do potrzeb dziecka ( w tym z niepełnosprawnością ), do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp. Szczegółowa specyfikacja prac wraz z formularzem załączniku.

Link do specyfikacji =>  https://drive.google.com/drive/folders/1PLGrQUXhTrhjqHSbI2WMpiaeNDyIYwD1?usp=sharing

Oferty proszę składać drogą e-mailową lub osobistą na adres baśniowaprzystan@gmail.com, La Siesta Estremo Michał Partyka, ul. Leśna 116/2, 86-182 Świekatowo

 

Informacja wprowadzona z dniem 18.08.2023

 

 

 

Cel projektu:

Wzrost liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Świekatowo i zwiększenie szans na zatrudnienie/utrzymanie zatrudnienia 24 osób rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu gminy Świekatowo poprzez utworzenie 24 miejsc opieki w klubie dziecięcym w Świekatowie do 30.06.2022 r.

Okres realizacji:

od 2020-10-01 do 2023-06-30

Dofinansowanie:

775 157,50

Grupa docelowa:

1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka/przebywają na urlopie wych. w rozumieniu KP,

2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

W rezultacie projektu zostaną osiągnięte:

a) kluczowe wskaźniki produktu:

- liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 miejsca

- liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie – 24 osoby

b) kluczowe wskaźniki rezultatu:

- liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 14 osób

- liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 10 osób

- liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu – 24 miejsca

 Wszystkie niezbędne dokumety znajdą Państwo na ogólnodostępnym dysku: 

https://drive.google.com/drive/folders/14fDbgk_n6x7GdHzO5VLlYdEXAMipyVAr?usp=sharing