Opiekun Dzienny "Baśniowa Przystań" 2 w Bukowcu

 

 

 

 

 

"Dofinansowanie Opiekuna Dziennego "Baśniowa Przystań 2" z programu MALUCH+ 2022–2029"

 

Z radością informujemy, iż zakończył się proces wnioskowana i finalizowania umowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " Maluch +2022-2029"

Otrzymaliśmy - my jako ostateczny odbiorca La Siesta Estremo Michał Partyka- wsparcie finansowe z Unii Europejskiej  w kwocie:

 

198 400,00 zł

 

w tym:

wartość dofinansowania z UE - 198 400,00 zł (w ramach FERS)

 

Celem, o który wnioskowaliśmy to utworzenie nowych miejsc opieki u Opiekuna Dziennego w Gminie Bukowiec i jest on już realizowany. Dysponujemy 16 miejscami dofinansowanymi z Programu Maluch + 2022 - 2029

 

Przyznane środki zostały przeznaczone na:

    • Remont i adaptacje pomieszczeń w lokalu przy ul. Dr. Florian Ceynowy 11, 86-182 w Bukowcu
    • Zakup i montaż wyposażenia,

    • Zakup pomocy do prowadzenia zajęć,

 

 

 

 

 

 

 

 

"Program „MALUCH+” został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. „MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

Podstawą prawną Programu jest art. 62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opracował i realizuje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewodami.

Cele Projektu:

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia - w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry."*

 

*Informacje na podstawie

https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029

Informacja wprowadzona z dniem 02.04.2024 r.

-----------------------------

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W ramach programu MALUCH+ 2022-2029 finansowanego ze środków KPO i FERS tworzone są nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Bukowiec, przez La Siesta Estremo Michał Partyka.

Zapraszamy do składania ofert na usługi cateringowe

Oferty proszę składać drogą e-mailową lub osobistą na adres baśniowaprzystan@gmail.com, La Siesta Estremo Michał Partyka, ul. Leśna 116/2, 86-182 Świekatowo

 

Informacja wprowadzona z dniem 01.02.2024 r.

-----------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W ramach programu MALUCH+ 2022-2029 finansowanego ze środków KPO i FERS tworzone są nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Bukowiec, przez La Siesta Estremo Michał Partyka.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie w ramach wyżej wymienionego projektu ofert dotyczących: adaptacji, czyli dostosowaniu budynków i pomieszczeń do potrzeb dziecka ( w tym z niepełnosprawnością ), do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp. Szczegółowa specyfikacja prac wraz z formularzem załączniku.

Link do specyfikacji =>  https://drive.google.com/drive/folders/1PLGrQUXhTrhjqHSbI2WMpiaeNDyIYwD1?usp=sharing

Oferty proszę składać drogą e-mailową lub osobistą na adres baśniowaprzystan@gmail.com, La Siesta Estremo Michał Partyka, ul. Leśna 116/2, 86-182 Świekatowo

 

Informacja wprowadzona z dniem 18.08.2023 r.

-----------------------------